Mówiąc najkrócej, jest to reklama wychodząca poza tradycyjne kanały i formy przekazu reklamowego. Ambient marketing wykorzystuje przestrzeń miejską, ruch uliczny wraz z publicznymi środkami lokomocji, dworcami i przystankami, popularne miejsca publiczne (outdoor), a także wnętrz miejsc, jak puby, czy kluby sportowe (indoor).

Ambient marketing

Ambient marketing

Ambient marketing dąży do zaciekawienia klienta, włączenia go w wydarzenie o charakterze promocyjnym, jest też nastawiony na generowanie szumu medialnego i społecznego wokół marki/ produktu. Wyróżnia się kilka rodzajów ambient marketingu, a wśród nich: marketing partyzancki (zwany też guerrillą, a korzystający z oryginalnych technik promocyjnych, jak graffiti czy stemplowanie albo nalepki), viral marketing (czyli zapoczątkowanie sytuacji, w której konsumenci sami będą rozmawiać o marce), trendsetting (promowanie danej marki lub produktu przez osoby popularne, mające wpływ na opinię publiczna i formujące się gusta), buzz marketing (a więc całą gama działań, nastawionych na zdobywanie rekomendacji dla reklamowanego produktu, czy usługi, a opierająca się przede wszystkim na tworzeniu sytuacji sprzyjających wymianie opinii o marce; ten typ ambientu sieciowego jest szczególnie skuteczny na platformach społecznościowych, blogach i forach internetowych), a wreszcie gry marketingowe (advergames, in-games, social games, czyli wszelkie działania, wykorzystujące fenomen gry dla zainteresowania konsumenta marka i utrzymania jego swoistej interakcji z nią).

Ambient marketing stawia na oryginalność i niepowtarzalność, najczęściej działa z rozmachem, a zawsze swoje kampanie „szyje na miarę” obsługiwanego klienta i zakładanej grupy docelowej. Takie formy reklamy są szczególnie skuteczne w przypadku ludzi młodych, zainteresowanych obecnością w mediach społecznościowych, nowinkami technologicznymi i wszelkimi gadżetami komunikacyjnymi. Poszukując ciągle nowych rozwiązań i zastosowań dla nietradycyjnych komunikatów reklamowych, dokonuje w swoim łonie fuzji praktyk ATL oraz BTL. Najważniejszymi czynnikami w ambient marketingu są kontekst i innowacyjne połączenie dotychczasowych zdobyczy reklamy. W praktyce oznacza to, że działania marketingowe szukają nowych zastosowań dla konwencjonalnych nośników (plakat, reklama na murze), asymilują swoją formę i przekaz z otoczeniem, w które zostają wkomponowane, sięga do marketingu mobilnego, sms-ów, technologii bluetooth i włącza je w swoją całościowa koncepcję, aby intrygować i przyciągać uwagę konsumenta.