Ambient marketing to relokacja działań reklamowych w przestrzeń (najczęściej miejską) i nadanie jej intrygującej formy, która przyciągnie uwagę przemieszczających się tłumów. Ma działać z zaskoczenia, grać kontrastem i bezustannie zaskakiwać. Formy reklamy ambientowej dewaluują się, co oznacza, iż to, co traci swój innowacyjny charakter, nie może być już zaliczanie do działań z obszaru ambient marketingu. Twórcy reklam sięgają nie tylko po coraz wymyślniejsze gry (z) otoczeniem, ale również po coraz bardziej intrygującą tematykę. Niewątpliwie, do takiej zalicza się operowanie strachem, krwią i śmiercią.

Istota ambient marketingu

Jak pokazuje raport TNS OBOP, wykonany w zeszłym roku na zlecenie agencji Krewcy Krawcy,postrzeganie tego zjawiska w Polsce jest bardzo zróżnicowanie, stąd problem z jednoznacznym definiowaniem ambient marketingu. O ile, specjaliści główkujący nad niepowtarzalnością kampanii, skłaniają się ku węższemu rozumieniu terminu (ich zdaniem, są to działania, które do tej pory nie były stosowane, coś co pojawia się po raz pierwszyi jest rzeczywiście rozwiązaniem „szytym na miarę”), to klienci finalni (reklamodawcy), postrzegają ten fenomen zdecydowanie szerzej, zgodnie z definicją Alfreda Ejsmonta: Ambient dotyczy wszystkich rozwiązań, które nie były do tej pory wykorzystywane. Chodzi o efekt nowości, który ma szansę przyciągnąć konsumentów i może kojarzyć się z marką, który pojawia się na konstrukcji, evencie w zupełnie nowy, nieszablonowy sposób. (źródło: Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie. Warszawa, luty 2012 r. s. 4-7). Nieszablonowość, świetny pomysł oraz szczypta tajemnicy- to właśnie ma bezpośredni wpływ na sukces kampanii ambientowej. Skuteczny ambient marketing musi zatrzymać, przyciągnąć atencję i wywołać szum w mediach (i tu wkraczamy w zagadnienie marketingu wirusowego, zwanego też viralem, a polegającego na tym, że ludzie z własnej woli mówią o marce i wydarzeniach z nią związanych, jak np. pojawienie się jej na rynku w danym kraju).

Wśród mocnych stron ambient marketingu, wspomniany raport, wymienia następujące cechy: umożliwia dotarcie do grup niszowych, gwarantuje marce spektakularność i miejsce w pamięci odbiorcy przekazu, pozwala zadziergnąć pełniejszą interakcję z potencjalnym klientem, gwarantuje wyróżnienie się z tłumu reklamodawców, a wreszcie, zaciekawia (s.11).

Ambient marketing

Ambient marketing

Jest, z jednej strony, przedłużeniem klasycznej kampanii reklamowej w tradycyjnych mediach, a z drugiej- pozwala nawiązać kontakt z konsumentem i aplikować mu nietypowe rozwiązania. Na niekorzyść tej formy reklamy „out of home”, wpływają z kolei, takie czynniki, jak: spore koszty, które generują działania ambientowe, a także problem z dokładną mierzalnością oddziaływania kampanii. Zapewne dlatego, kiedy plan marketingowy nie pozwala na swoisty rozpęd w zamierzanych działaniach, rezygnuje się z tak ryzykownych przedsięwzięć, jak strategie o charakterze ambitowym, które- nie cechują się przejrzystymi zasadami naliczania kosztów i nie zawsze zasługują na wytężone zaufanie marketerów (s.12).